mANIFESTACIJA “POTEZANJE MRDUJE”

Cjelokupna manifestacija “Potezanje Mrduje” sastoji se od tri dijela te traje dva dana.
Prvi dio, “užežin”, održava se dan prije “potezanja” na jednom od otoka u večernjim satima u obliku pučke fešte sa muzikom uživo. Drugi dio, “potezanje”, održava se u posljepodnevnim satima drugog dana manifestacije u akvatoriju otočića Mrduja gdje se na dvije strane sakupljaju brodice sa oba otoka i veslanjem pokušavaju na svoju stranu nategnuti konop zavezan za Mrduju. Treći dio manifestacije održava se u večernjim satima drugog dana na drugom otoku u obliku pučke fešte. U provedbu manifestacije uključeni su i kulturni te tradicionalni resursi oba otoka pa tako svake godine na Potezanju sudjeluju i limene glazbe, klape, kulturno umjetnička društva i udruge sa Šolte i Brača.