Gradski izazov Cetina Adventure

Izazov je osmišljen na način da uz pomoć karte i uputa sudionici trebaju pronaći  zadane točke po gradu Sinju i sve to u maksimalnom roku od 2 sata. Na svakoj od točaka čeka jedan mali zadatak kojega treba obaviti. Uz kartu na kojoj su točke ucrtane postoje i upute u kojima detaljno piše što u određenom  trenutku treba napraviti.

http://www.visitsinj.hr