Svake godine zadnju subotu u kolovozu na otoku Biševu tradicionalna ribarska
fešta- spizu, vino i koncert i noćno razgledavanje Modre špilje

info@tz-komiza.hr