Turistička manifestacija o istinitoj priči o renesansnoj ljubavi dvoje mladih pod nazivom
«Legenda o Miljenku i Dobrili».