7. međunarodni festival gitare Omiš Guitar Fest 2016.

Međunarodni gitaristički festival tijekom kojeg se održavaju natjecanja u 12 kategorija, majstorske radionice, izložbe instrumenata i koncerti eminentnih gitarista iz cijelog svijeta.